BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

posted in: THỦ TỤC HẢI QUAN | 0

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN – Hotline: 0919.933.684

Công Ty TNHH Intense Logistics

Địa Chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Pax Sky, số 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0937.139.190 / 0919.933.684

Email: cs@intense.com.vn

Đối với các doanh nghiệp Gia Công , Sản Xuất Xuất Khẩu, Chế Xuất, việc thực hiện BCQT thường gặp khó khăn, do việc cân đối ở nhiều khâu, Tờ Khai – Kho Hàng – Kế Toán, ảnh hưởng đến việc kiểm tra sau thông quan, gây trở ngại cho doanh nghiệp trong quá trình giải trình số liệu với cơ quan hải quan

INTENSE LOGISTICS Cung cấp các giải pháp hướng dẫn lập BCQT và giúp Doanh nghiệp thực hiện BCQT có kế hoạch, chi tiết cụ thể, đảm bảo việc nộp BCQT được chính xác và đúng tiến độ, cũng như dữ liệu được lưu trữ đầy đủ để chuẩn bị cho việc kiểm tra sau thông quan.

Dưới đây là một số thông báo cơ quan hải quan nhắc nhở để doanh nghiệp tuân thủ quy định về BCQT đúng thời hạn !

Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về việc “Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu” và Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tài chính về “Báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế”. Chi cục Hải quan Chơn Thành thông báo đến các Doanh Nghiệp một số nội dung như sau:

  1. Đối với báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.
  2. Về đối tượng nộp báo cáo quyết toán.

– Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm DNCX).
2. Thời hạn nộp báo cáo:
– Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc;
– Trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu VL, VT cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).
3. Mẫu biểu báo cáo:
– Báo cáo quyết toán về tình hình xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của DNCX): theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC;
– Báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC;
– Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu: theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
* Mẫu biểu báo cáo đối với trường hợp DN đặt gia công tại nước ngoài, DNCX:
 – Báo cáo quyết toán tình hình nhập – xuất – tồn kho NL, VT xuất khẩu đặt gia công ở nước ngoài: theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 28 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15b/BCQT-NLVTNN/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC;
– Báo cáo quyết toán nhập – xuất – tồn kho sản phẩm gia công nhập khẩu đặt gia công tại nước ngoài: theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 29 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15c/BCQT-SPNN/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
4. Hình thức nộp báo cáo:Tiếp nhận thông qua Hệ thống GC, SXXK.
5. Lưu ý:
Trường hợp DN hoạt động XNK theo 02 loại hình GC, SXXK thì lập BCQT riêng theo từng loại hình.

  1. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.
  2. Về đối tượng nộp báo cáo quyết toán:

– Tổ chức, cá nhân có đăng ký Danh mục nhập khẩu miễn thuế.
2. Thời hạn nộp báo cáo:
– Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Mẫu biểu báo cáo:
– Báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: theo mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK – Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
4. Hình thức nộp báo cáo:
Nộp bản giấy về Phòng Nghiệp vụ – Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Báo cáo quyết toán, bao cao quyet toan, Báo cáo quyết toán hàng gia công, Báo cáo quyết toán hang san xuat xuat khau, Báo cáo quyết toán sxxk, Báo cáo quyết toán gc, cong ty lam dich vu bao cao quyet toan, cong ty lam dich vu bao cao quyet toan hang gia cong, cong ty lam dich vu bao cao quyet toan hang gc, cong ty lam dich vu bao cao quyet toan hang san xuat xuat khau, cong ty lam dich vu bao cao quyet toan hang sxxk, dịch vu bao cao quyet toan, dịch vu bao cao quyet toan gia cong, dịch vu bao cao quyet toan hang gia cong, dịch vu bao cao quyet toan hang gc, dịch vu bao cao quyet toan sxxk, dịch vu bao cao quyet toan hang sxxk, dịch vu bao cao quyet toan che xuat, dịch vu bao cao quyet toan hàng chế xuất, dịch vu bao cao quyet toan cho doanh nghiệp che xuat, dịch vu bao cao quyet toan dncx, dịch vu bao cao quyet toan dinh muc theo giai doan, dịch vu bao cao quyet toan san phẩm định mức theo giai doan, dịch vu bao cao quyet toan dinh mưc khac nhau cung ma hang, dinh muc khac nhau cung ma hang, dinh muc khac nhau cung ma hang bao cao quyet toan the nao,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *