BỘ HỒ SƠ XIN C/O

posted in: CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ | 0

PHIEU TIEP NHAN

+1 DON XIN CO

+2 ECOSYS

+3 BILL, INVOICE, PKL

+4 BANG KE KHAI NGUYEN PHU LIEU

+5 TO KHAI XUAT, TO KHAI NHAP

+6 Hóa đơn mua tại VN nếu có, trường hợp này phải kèm theo phụ lục X của bên bán nguyên phụ liệu ( nội dung tự xác nhận có xuất xứ tại VN và đáp ứng được chỉ tiêu “CTC ” vvv.. đang làm )

+7 DECLARATION trường hợp hàng gia công

+8 Bộ C/O 3 bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *