HÃNG TÀU

posted in: CÁC HÃNG TÀU | 0

KOREA SHIPPING LINE 3 hãng tàu của Hàn Quốc gồm: KMTC Line (Korea Marine Transport Company), Namsung Shipping và CK Line triển khai dịch vụ vận chuyển mới kết nối Hàn Quốc với Việt Nam từ ngày 26 tháng 5.  Dịch vụ mới nhất này được gọi … Continued