Dịch Vụ Vận Chuyển Đường Biển

Hiện nay có trên 90% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta được thực hiện bằng vận tải đường biển, chỉ có 10% là thực hiện theo phương thức vận chuyển khác.Vận tải đường biển là phương … Continued

Cách Tính Khối Lượng Hàng Hóa Vận Chuyển

Giá vận chuyển hàng hóa cao hay thấp phụ thuộc phần lớn vào khối lượng hàng hóa được vận chuyển, vì vậy việc xác định khối lượng hàng hóa vận chuyển rất quan trọng.Khối lượng hàng ảnh hưởng đến giá … Continued