CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O FORM VJ

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O FORM VJ

CO mẫu VJ là giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) chứng nhận hàng hóa được sản xuất, nguồn gốc tại Việt Nam hoặc Nhật Bản. CO form VJ được phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp theo Hiệp định thương mại song phương (FTA) giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo đó, hàng hóa giao thương giữa 2 nước, nếu chủ hàng xuất trình được CO form VJ phù hợp, sẽ được hưởng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Từ đó, doanh nghiệp sẽ tăng được lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường. Vậy thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form VJ được quy định như thế nào thì hãy cùng Intense Log tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1.Tìm hiểu về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form VJ

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O – certificate of origin):

 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp, dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) phải thể hiện được nội dung xuất xứ của hàng hoá, xuất xứ đó phải được xác định theo một Qui tắc xuất xứ cụ thể.

Mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

 • Ưu đãi thuế quan: xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.
 • Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.
 • Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch – Xúc tiến thương mại.

C/O Form VJ là Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) chứng nhận hàng hóa được sản xuất, nguồn gốc tại Việt Nam hoặc Nhật Bản. CO form VJ được phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp theo Hiệp định thương mại song phương (FTA) giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Khi một doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản về. Khi làm thủ tục Hải quan và xuất trình được bộ CO  VJ phù hợp thì sẽ được miễn giảm thuế. Ở chiều ngượi lại, khi nhà cung cấp Việt Nam có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản và xin cấp thành công bộ CO form VJ. Lợi ích đầu tiên là có thể chứng minh nguồn gốc hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Thứ hai, người nhập khẩu cũng sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi nhập khẩu.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form VJ

Bộ hồ sơ đề nghị cấp CO form VJ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu VJ đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;
 • Bộ C/O Mẫu VJ đã được khai hoàn chỉnh gồm một (01) bản chính và hai (02) bản sao;
 • Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (Trong trường hợp chưa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn). Có thể nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O)
 • Commercial invoice;
 • Hóa đơn thương mại.;
 • Vận tải đơn;
 • Bill of lading;l
 • Air way bill hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương.
 • Bảng tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng khu vực RVC %). Hoặc bảng kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể “CC”, “CTH”, “CTSH”). Hoặc bảng kê khai theo tiêu chí xuất xứ thuần tuý “WO”.
 • Hoá đơn mua nguyên phụ liệu / hàng hoá hoặc Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất).
 • Quy trình sản xuất ra hàng hóa.
 • Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu phải nộp Hồ sơ thương nhân.
 • Trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của thương nhân và yêu cầu người đề nghị cấp C/O nộp thêm các tài liệu, chứng từ sau dưới dạng bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Mã HS của hàng hóa khai trên C/O là mã HS của nước nhập khẩu. Trường hợp mã HS nước nhập khẩu khác với mã HS nước xuất khẩu, thương nhân cần làm bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

Yêu cầu về chứng từ xin C/O: Tờ khai hải quan XK, Hóa đơn thương mại, Vận tải đơn, Hoá đơn GTGT mua NPL có thể là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của đơn vị hay tổ chức hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng, đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu.

3. Quy trình xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO form VJ cho hàng hóa xuất khẩu đi Nhật Bản

Bước 1: Truy cập hệ thống http://ecosys.gov.vn của bộ Công thương, tiến hành khai báo trực tuyến

Bước 2: Lấy số thứ tự, chờ được gọi tại quầy thích hợp

Bước 3: Nộp hồ sơ tại quầy được gọi. Tại đây, cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và chuyển cho chuyên viên tiến hành xử lý

Bước 4: Cấp số C/O, nhận dữ liệu CO từ Website

Bước 5: Ký duyệt CO

Bước 6: CO được đóng dấu. Cơ quan quản lý lưu một bản, một bản trả CO hợp lệ cho thương nhân.

Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi, thì CO sẽ được cấp phát trong vòng 3 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ và hợp lệ hồ sơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *