Co-loader, Consolidator

posted in: THỦ TỤC HẢI QUAN | 0

Co-loading is a term used in export and import trade especially in the area of freight forwarding.What is co-loading? How does Co loading work? Is there any advantage in Co loading? What are the demerits in Co loading?

What is co-loading? How does Co-loading work? Is there any advantage in Co-loading? What are the demerits in Co-loading?

The term co-loading means transferring cargo by a freight forwarder to another carrier either to a freight forwarder or consolidator. Co-loading is a common procedure in import-export trade especially for less container load – LCL transactions. Under LCL shipments, some of the freight forwarder co-load cargo to another freight forwarder final destination. The carrier who co-loads the cargo is called co-loader.

Co-loading with more than two freight forwarders is not a good practice as the destination delivery order charges and the formalities make shippers and consignees more complicated rather than monitory loss under destination delivery charges.

For example, if A accepts cargo from X and co-loads the cargo with B. B again transfer goods to C a main carrier of goods. At destination port, Z who is the representative of C delivers cargo to Y who is the representative of B at load port. At destination port, Z collects Delivery Order Charges from Y, Y collects Delivery Order Charges from X and in turn, X collects Delivery Order Charges from Y.

Co-loading trong vận chuyển là gì?

Co-loading là việc đem hàng lẻ (LCL) của 1 Forwarder (hoặc Consolidator) đi đóng ghép với Master Consolidator hoặc hàng nguyên container (FCL) đi đóng ghép với NVOCC. Trong trường hợp này, FWD là người vận chuyển thứ cấp, không phải là đại lý của hãng tàu.


NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier):

Là Công ty khai thác hoạt động vận tải đường biển nhưng không sở hữu phương tiện vận tải.

Bản chất là Công ty kinh doanh Vận tải không tàu (Gần giống với Forwarder). Công ty gom hàng nguyên container; Công ty giao nhận hàng hóa theo hợp đồng với hãng tàu.

 Các NVOCC ngày nay có thể có container của riêng mình để vận chuyển và khai thác các slots mua từ hãng tàu. NVOCC có thể sở hữu và khai thác vỏ container của họ hoặc thuê vỏ. Đó là điểm mà các FWD không có.


Co-loader:

Được hiểu là người đem hàng của mình đi đóng ghép với người khác. Còn người nhận hàng của các Co-loader gọi là Master Loader (Cao hơn 1 bậc).

Co-loader sẽ thu cước và cấp HB/L của mình cho Khách hàng (Real Shipper). Đồng thời trả cước và nhận Consol B/L từ Master Loader. Master Loader sẽ trả cước và nhận Master B/L cho container consol từ Hãng tàu. Ngay cả các NVOCC hoặc các Hãng tàu (Carrier) cũng thực hiện việc đem hàng FCL đi đóng ghép với các hãng khác.

Bản thân Co-loader có thể đóng từng vai trò riêng lẻ. (Người bán lại cước hàng lẻ, Người gom hàng lẻ, Người gom hàng nguyên cont). Hoặc nhiều vai trò kết hợp lại với nhau, tùy theo tình huống kinh doanh và vị trí cụ thể của họ.

Vai trò của Co-Loading trong giao nhận hàng hóa

1. Forwarder không đủ hàng để tự mình mở Container Consol. Nhưng phải cho hàng đi kịp chuyến đúng lịch tàu đã Booking với Khách hàng.

2. Forwarder tránh được lãng phí hoặc bị lỗ nếu tự mở Container Consol, khi lượng hàng ít và cần phải giữ uy tín với Khách hàng.

3. Forwarder muốn có giá cước và dịch vụ tốt hơn. Hoặc nhận được tiền Refund cao hơn từ Master Consolidator.

4. Forwarder có thể nhận vận chuyển hàng hóa đến các điểm đích mà họ không có dịch vụ.

5. Các lý do khác.

VD: Forwarder không có B/L đến Mỹ, nên phải dùng B/L trực tiếp của Người gom hàng lẻ để cấp cho Khách hàng,..

Co-loading mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia:

1. Co-loader sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển với lịch tàu và giá cước linh hoạt cho Khách hàng. Có thể giảm lỗ hoặc tăng thêm lợi nhuận.

2. Master Loader sẽ tận dụng hết dung tích Container Consol, có thể bán cước với giá cạnh tranh.

3. Hãng tàu sẽ nhận thêm container từ các Chủ Container Consol hoặc các NVOCC/ Hãng tàu khác. Và tận dụng hết các slot trên tàu.

4. Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ việc Co-loading: Chủ động sắp xếp thời gian xuất hàng, đáp ứng tốt lịch giao hàng đã ký với Người nhập khẩu. Đặc biệt có được dịch vụ tốt và giá cước cạnh tranh.

1.Hàng consol là gì?

Trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, LCL (Less than Container Load) hay còn gọi là hàng consol nghĩa là hàng xếp thiếu, không đủ một container.

Như vậy, khi bạn xuất khẩu hoặc nhập khẩu, bạn sẽ gặp phải trường hợp hàng hóa không đủ để xếp đầy một container. Do vậy, hàng của bạn cần ghép chung container với một số lô hàng khác.

Khi đó, công ty dịch vụ sẽ kết hợp nhiều lô hàng lẻ (LCL shipments), sắp xếp, phân loại, làm chứng từ và đóng chung vào container, sau đó thu xếp vận chuyển từ cảng xếp tới cảng đích. Nghiệp vụ đóng chung hàng vào container như vậy người ta gọi là gom hàng, hay consolidation. Hàng LCL (còn gọi là hàng lẻ, hay hàng consol) được phân biệt với hàng FCL (Full Container Load), tức là hàng đủ xếp nguyên container, mà không cần ghép với lô hàng khác.

2.Thế nào là LCL Coloader?

Trong thực tế, những lô hàng consol trong cùng container không phải lúc nào cũng đi đến cùng một cảng đích. Nhiều khi, chúng chỉ được vận chuyển chung container trên một chặng đường nào đó, sau đó lại được dỡ ra và sắp xếp vào những container khác (reload) trước khi đi tiếp. Trên thị trường hiện nay hầu hết những người sale hàng lẻ thường thông qua các công ty forwarder (công ty cung cấp dịch vụ vận tải nội địa, vận tải quốc tế bằng đường biển và đường hàng không, giúp khách hàng khai báo hải quan, chuẩn bị chứng từ vận tải, dịch vụ thuê kho bãi và giao hàng)

Sale hàng lẻ được gọi là những người gom hàng. Như vậy khi 1 khách hàng book qua Forwarder (FWD) thì FWD phải book lên consol, việc này đã coload lên 1 lần. Nếu 1 khách hàng book hàng qua FWD1 sau đó FWD1 book sang FWD2, rồi FWD2 mới book lên consol hàng lẻ thì đã coload 2 lần. Như vậy, LCL co-load là hàng lẻ phải chuyển tải sang container khác để đi tới cảng đích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *