HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG – DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

posted in: THỦ TỤC HẢI QUAN | 0

Trước kiến nghị của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) vừa có văn bản thông báo sẽ chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được nộp chứng từ kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng sau khi thông quan.

Sau khi thông quan hàng hóa, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp đầy đủ tất cả các chứng từ liên quan đến hiệu suất năng lượng đúng thời hạn quy định cho cơ quan Hải quan.

Việc chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau thông quan là phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Liên quan đến quy định dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu của thiết bị sử dụng điện năng, trước đó Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Quyết định 04/2017/QĐ-TTg và Quyết định 78/2013/QĐ-TTg theo hướng sửa đổi quy định kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được thực hiện sau khi thông quan (trước khi đưa ra lưu thông). 

Lý do là trên thực tế có nhiều thiết bị phải lắp đặt, chạy thử mới kiểm tra được, dẫn đến kéo dài thời gian thông quan hàng hóa. Trường hợp buộc phải kiểm tra tại khâu thông quan thì cần công bố Danh mục hàng hóa kèm mã số HS để cơ quan Hải quan và DN thực hiện.

Theo Tổng cục Năng lượng, hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định 78/2013/QĐ-TTg đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn.​Kiến nghị thêm nhiều tổ chức thử nghiệm h​iệu suất năng lượng Hiện nay có rất ít tổ chức được chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Ví dụ, với mặt hàng động cơ chỉ có Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1) được chỉ định thử nghiệm. Bộ Tài chính kiến nghị Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định tối thiểu mỗi vùng (Bắc, Trung, Nam) có một tổ chức.

##########

Trước đây nếu hàng hóa nhập khẩu nằm trong Danh mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng thì bắt buộc phải dán nhãn năng lượng trước khi thông quan hàng hóa. Tuy nhiên sau khi có Công văn số 306/BCT-TCNL ” V/v: áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu để trả lời Công văn số 11839/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượng tối thiểu” thì việc dán nhãn năng lượng lên hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan hàng hóa là KHÔNG BẮT BUỘC nhưng muốn thông quan hàng hóa DN vẫn cần phải có ‘’Phiếu kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng’’ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện nhập khẩu.Làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản:
Doanh nghiệp chỉ cần nộp các giấy tờ sau là được đem hàng về kho bảo quản:
– Công văn  đề nghị được đưa hàng về kho bảo quản theo mẫu 09 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC
– Công văn cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm đạt hiệu suất năng lượng tốithiểu trong vòng 30 ngày do các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp

Mang mẫu đi thử nghiệm Hiệu suất năng lượng:
Sau khi hàng được đem về kho bảo quản, Doanh nghiệp cần mang mỗi model một mẫu đến một trong các Trung tâm thử nghiệm hiệu suất năng lượng được Bộ công thương chỉ định.
Chi phí và thời gian thử nghiệm cho từng mặt hàng cụ thể chúng tôi sẽ gửi sau khi nhận được yêu cầu cho Quý khách hàng 

Thông quan hàng hóa và lập hồ sơ xin Giấy xác nhận dán nhãn năng lượng:
Doanh nghiệp nộp Phiếu kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cùng bộ tờ khai thông quan cho
Hải quan để được thông quan hàng hóa

Một bộ hồ sơ để đăng ký dán nhãn năng lượng bao gồm
– Kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng không quá 6 tháng kể từ ngày cấp
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 1 bản chụp
– Hợp đồng, Invoice, Packing list, Tờ khai,…: 1 bản chụp
– Catalouge giới thiệu sản phẩm hoặc Hồ sơ kỹ thuật
– Giấy đăng ký dán nhãn năng lượng : 1 bản gốc (sẽ chuẩn bị trước để khách hàng ký)

Lưu ý: Trường hợp lô hàng có cùng chủng loại, xuất xứ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu với lô hàng trước:
Để thông quan tờ khai, Doanh nghiệp chỉ cần nộp phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng có giá trị 6 tháng hoặc quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng có giá trị 6 tháng ( Quy định trước đây là phải nộp phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng mới cho từng lô hàng) 
+ Hải quan chỉ chấp nhận phiếu thử nghiệm 6 tháng hoặc quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng 6 tháng. Để có được quyết định chứng nhận, Doanh nghiệp cần phải nộp phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng, chúng tôi có thể giúp Doanh nghiệp xin được quyết định mới, mặc dù phiếu thử nghiệm cách đây 1 năm, hoặc 2 năm. Lúc này, Doanh nghiệp  cần cân đối xem, chi phí ra quyết định và chi phí làm phiếu thử nghiệm hiệu suất mới cái nào tiết kiệm hơn thì làm.Ví dụ: Tủ lạnh, điều hòa, động cơ thì bạn nên quyết định vì chi phí thử nghiệm mấy loại này rất đắt. Với nồi cơm, màn hình máy tính thì có thể làm lại phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng vì thử nồi cơm, và màn hình chỉ có 1 triệu hoặc hơn chút.

Dán nhãn năng lượng lên sản phẩm:
Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký dán nhãn năng lượng Doanh nghiệp tự in nhãn năng lượng theo mẫu do Tổng cục năng lượng – Bộ công thương cấp và tự dán lên sản phẩm

###########################

HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU QUẠT ĐIỆN

Mặt hàng quạt điện nhập khẩu bắt buộc phải kiểm tra chất lượng và Dán nhãn năng lượng. Quy trình thực hiện bao gồm các bước như sau: 

  • Bước 1 – Đăng ký kiểm tra chất lượng
  • Bước 2 – Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan
  • Bước 3 – Thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy theo QCVN 4:2012/BKHCN và thử nghiệm Hiệu suất năng lượng theo TCVN 7826:2015
  • Bước 4 – Công bố hợp quy và công bố dán nhãn năng lượng
  • Bước 5 – Dán tem hợp quy (CR),nhãn năng lượng và các tem phụ khác trước khi hàng lưu thông ra thị trường

1. Thủ tục nhập khẩu quạt điện: Căn cứ pháp lý 

Quyết định 3482/QĐ-KHCN ngày ban hành 8 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ.

Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” ( Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của BKHCN quy định trong QĐ 1171/2015/QĐ-BKHCN) 

Công văn 2421/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 07-2017-BKHCN ngày 16/6/2017

Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 quy định danh mục dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện 

Như vậy, mặt hàng quạt điện nằm trong danh mục phải kiểm tra chất lượng theo QCVN4:2009/KHCN và dán nhãn năng lượng 

2. Thủ tục nhập khẩu quạt điện : Quy trình và các bước thực hiện

Quạt điện bao gồm: Quạt bàn, quạt đứng (kể cả quạt phun sương), quạt treo, quạt thông gió, quạt tích điện,…

Mã Hs code quạt điện: 85145110, thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường: 30%, nhập từ Trung Quốc có FORM E: thuế nhập khẩu 15%, Nhập từ Hàn Quốc có FORM AK: thuế nhập khẩu: 30%, nhập từ Thái Lan, Malaysia có FORM D: thuế nhập khẩu 5%, thuế giá trị tăng: 10%

2.1. Thủ tục nhập khẩu quạt điện trước khi thông quan lô hàng:

Để thông quan lô hàng, doanh nghiệp chỉ cần có 2 văn bản sau;

  • Xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng
  • Phiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu hoặc công văn xác nhận đã đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

Các việc cần làm: Đăng ký kiểm tra chất lượng, thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh. Mở tờ khai hải quan tại chi cục nào thì đăng ký tại tỉnh, thành phố đó.
Hồ sơ chuẩn bị: Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng theo mẫu: 4 bản gốc; hợp đồng (sales contract), hóa đơn thương mại (commercial invoice), Quy cách đóng gói (packing list), Vận tải đơn (House bill), Chứng nhận xuất xứ (C/O): bản chụp của tổ chức cá nhân nhập khẩu. 
Nộp hồ sơ online trên trang dichvucong4.haiphong.gov.vn nếu hàng về cảng Hải Phòng và mở tờ khai tại chi cục hải quan Hải Phòng. Nếu tại Hồ Chí Minh thì nộp bản cứng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. HCM .Sau khi hệ thống phản hồi hồ sơ đạt thì nộp bản cứng. Chi cục tiêu chuẩn đo lường ký đóng dấu. 1 bản doanh nghiệp lưu và 1 bản nộp cho hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản. Hàng về cảng/ sân bay nào thì mở tờ khai tại chi cục hải quan quản lý cảng/ sân bay đó.
Hồ sơ chuẩn bị: Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng 1 bản gốc; Hóa đơn thương mại (Commercial invoice), Quy cách đóng gói (Packing list): 1 bản chụp, Vận tải đơn (House Bill): Gốc hoặc bản chụp, Chứng nhận xuất xứ (C/O): Bản gốc, Giấy giới thiệu, lệnh,…
–> Hoàn tất thủ tục đem hàng về kho bảo quản

Lưu ý:  Trường hợp doanh nghiệp đã có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng có thể nộp cùng với xác nhận đã ký kiểm tra chất lượng để đươc thông quan lô hàng luôn mà không cần phải làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản 

Vì vậy, nếu bạn có sẵn mẫu tại Việt Nam thì nên mang đi thử nghiệm Hiệu suất năng lượng trước khi nhập hàng về để rút ngắn thời gian chờ đợi để được thông quan lô hàng.

Bước 3: Mang mẫu đến 1 trong các trung tâm Trung tâm 1 (Quatest 1), Trung tâm 3 (Quatest 3), Vietcert, Quacert để thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy, hoặc liên hệ Trung tâm kiểm tra sẽ xuống kho lấy mẫu. 
Hồ sơ chuẩn bị: Hợp đồng thử nghiệm do Quatest làm: 2 bản gốc; Tờ khai, Certificate, Bản vẽ kỹ thuật: 1 bản chụp
Số lượng mẫu: 1 mẫu

Lưu ý: Kiểm tra chất lượng theo lô hàng nhập khẩu, nên lô hàng nào về doanh nghiệp cũng phải làm bước này. Trường hợp lô đầu tiên nhập khẩu, mẫu đem đi thử nghiệm có thể bị phá hủy.

Bước 4: Mang mẫu lên Trung tâm 1 (Quatest 1) hoặc Trung tâm 3 (Quatest 3), hoặc Vinacomin để thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Lưu ý phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng có giá trị vô thời hạn cho model cùng chủng loại. 
Chi tiết doanh nghiệp có thể xem tại Quy trình dán nhãn năng lượng quạt điện

Sau khi có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp hồ sơ cùng với xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng để được thông quan lô hàng

2.2 Thủ tục sau thông quan lô hàng :

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra chất lượng cho nơi đăng ký kiểm tra chất lượng
Nộp online tại: dichvucong4.haiphong.gov.vn nếu đăng ký tại Hải Phòng, tại HCM nộp bản cứng. 
–> Chi cục tiêu chuẩn đo lường ra “Thông báo hồ sơ đã hoàn thiện đúng thời gian quy định tại thông tư 07/2017”

Bước 6: Xác nhận công bố đã đăng ký dán nhãn năng lượng cho quạt điện

Doanh nghiệp lập hồ sơ và xin xác nhận công bố dán nhãn năng lượng của Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững – Bộ công thương.. Chứng từ này có tác dụng chứng minh doanh nghiệp đã công bố nhãn năng lượng cho các cơ quan liên quan khi đến kiểm tra và dùng để thay thế phiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng trong quá trình thông quan lô hàng tiếp theo.

GOLDTRANS đã có trên 6 năm kinh nghiệm làm thủ tục, xin các giấy tờ liên quan cho các mặt hàng điện tử, điện lạnh, gia dụng. GOLDTRANS nhận nhập khẩu ủy thác các mặt hàng này. GOLDTRANS nắm rất rõ từng chi phí, thời gian hoàn thành công việc. Hãy nhớ đến GOLDTRANS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *