NGHIỆP VỤ VNACCS

posted in: VNACCS | 0

https://www.customs.gov.vn/Lists/VNACCS/All.aspx?FolderCTID=0x01200019A11D49AA3ACE478B432C0E293AD89F&View=%7Bd2b87790-78c6-46c6-a827-1c4e71f72f1f%7D&RootFolder=%2FLists%2FVNACCS%2FHDSD%20VNACC%20%2D%20Nghiep%20vu&SortField=Modified&SortDir=Desc

IDEditTypeTiêu đềPhân loạiApproval StatusCreatedModifiedModified ByMã nghiệp vụ
463 Nghiệp vụ BIA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ BIA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM4/4/2014 10:39 AMSystem Administrator
449 Khai trước tờ khai vận chuyển (OLA)Khai trước tờ khai vận chuyển (OLA)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 2:28 PMĐặng Nam PhongOLA
467 Xem thông tin khai báo và thông tin phê duyệt vận chuyển (ITF)Xem thông tin khai báo và thông tin phê duyệt vận chuyển (ITF)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 2:18 PMĐặng Nam PhongITF
459 Sửa thông tin tờ khai vận chuyển (COT)Sửa thông tin tờ khai vận chuyển (COT)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 2:15 PMĐặng Nam PhongCOT
462 Đăng ký thông báo khởi hành của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BOA)Đăng ký thông báo khởi hành của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BOA)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 2:11 PMĐặng Nam PhongBOA
464 Đăng ký thông báo đến đích của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BIA)Đăng ký thông báo đến đích của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BIA)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 2:08 PMĐặng Nam PhongBIA
420 Khai danh mục miễn thuế (TEA)Khai danh mục miễn thuế (TEA)Nghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuếApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 1:35 PMĐặng Nam PhongTEA
415 Khai thông tin sửa đổi bổ sung (AMA)Khai thông tin sửa đổi bổ sung (AMA)Nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanApproved3/4/2014 10:21 PM3/19/2014 1:31 PMĐặng Nam PhongAMA
414 Tham chiếu thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói (IIV)Tham chiếu thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói (IIV)Nghiệp vụ khai báo hóa đơn điện tửApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:48 PMĐặng Nam PhongIIV
413 Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi (IVA01)Gọi thông tin hóa đơn/phiếu đóng gói để sửa đổi (IVA01)Nghiệp vụ khai báo hóa đơn điện tửApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:40 PMĐặng Nam PhongIVA01
412 Đăng ký hóa đơn điện tử (IVA)Đăng ký hóa đơn điện tử (IVA)Nghiệp vụ khai báo hóa đơn điện tửApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:35 PMĐặng Nam PhongIVA
411 Tham chiếu tờ khai xuất khẩu (IEX )Tham chiếu tờ khai xuất khẩu (IEX )Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:22 PMĐặng Nam PhongIEX
410 Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu (EDE)Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu (EDE)Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:20 PMĐặng Nam PhongEDE
409 Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu (EDA01) Sửa đổi thông tin khai báo xuất khẩu (EDA01)Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:16 PMĐặng Nam PhongEDA01
408 Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức (EDD)Gọi thông tin đã khai báo xuất khẩu chính thức (EDD)Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:08 PMĐặng Nam PhongEDD
407 Đăng ký tờ khai xuất khẩu (EDC)Đăng ký tờ khai xuất khẩu (EDC)Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 4:03 PMĐặng Nam PhongEDC
406 Gọi thông tin khai xuất khẩu (EDB)Gọi thông tin khai xuất khẩu (EDB)Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 3:53 PMĐặng Nam PhongEDB
405 Khai thông tin xuất khẩu (EDA)Khai thông tin xuất khẩu (EDA)Thông quan hàng hóa: Xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 3:35 PMĐặng Nam PhongEDA
403 Tham chiếu tờ khai nhập khẩu (IID)Tham chiếu tờ khai nhập khẩu (IID)Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 3:22 PMĐặng Nam PhongIID
402 Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu (IDE)Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu (IDE)Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 3:08 PMĐặng Nam PhongIDE
401 Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu (IDA01)Sửa đổi thông tin khai báo nhập khẩu (IDA01)Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 3:06 PMĐặng Nam PhongIDA01
399 Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức (IDD)Gọi thông tin đã khai báo nhập khẩu chính thức (IDD)Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 2:36 PMĐặng Nam PhongIDD
398 Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC):Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC):Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 2:30 PMĐặng Nam PhongIDC
396 Khai thông tin nhập khẩu (IDA)Khai thông tin nhập khẩu (IDA)Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/18/2014 2:22 PMĐặng Nam PhongIDA
397 Gọi thông tin khai nhập khẩu (IDB):Gọi thông tin khai nhập khẩu (IDB):Thông quan hàng hóa: Nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/17/2014 4:13 PMĐặng Nam PhongIDB
466 Nghiệp vụ ITF: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ ITF: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 9:24 PMĐặng Nam Phong
485 Nghiệp vụ BIA11: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ BIA11: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 9:22 PM3/10/2014 9:22 PMĐặng Nam Phong
461 Nghiệp vụ BOA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ BOA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 9:16 PMĐặng Nam Phong
457 Nghiệp vụ COT: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ COT: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 8:56 PMĐặng Nam Phong
455 Nghiệp vụ OLC: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ OLC: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 8:54 PMĐặng Nam Phong
450 Nghiệp vụ OLB: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ OLB: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 8:52 PMĐặng Nam Phong
448 Nghiệp vụ OLA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ OLA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 8:51 PMĐặng Nam Phong
436 Nghiệp vụ AMA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ AMA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 3:36 PMĐặng Nam Phong
438 Nghiệp vụ TEA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ TEA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 3:33 PMĐặng Nam Phong
484 Nghiệp vụ HYE: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ HYE: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 3:14 PM3/10/2014 3:14 PMĐặng Nam Phong
483 Nghiệp vụ HYS: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ HYS: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 3:06 PM3/10/2014 3:06 PMĐặng Nam Phong
482 Nghiệp vụ ITI: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ ITI: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 3:02 PM3/10/2014 3:02 PMĐặng Nam Phong
481 Nghiệp vụ TIA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ TIA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 2:57 PM3/10/2014 2:57 PMĐặng Nam Phong
480 Nghiệp vụ ITE: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ ITE: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 2:54 PM3/10/2014 2:54 PMĐặng Nam Phong
435 Nghiệp vụ IVA: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ IVA: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 2:40 PMĐặng Nam Phong
477 Nghiệp vụ IDE: Hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ IDE: Hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 2:05 PM3/10/2014 2:27 PMĐặng Nam Phong
479 Nghiệp vụ EDE: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ EDE: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 2:26 PM3/10/2014 2:26 PMĐặng Nam Phong
478 Nghiệp vụ EDB: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ EDB: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/10/2014 2:20 PM3/10/2014 2:20 PMĐặng Nam Phong
439 Nghiệp vụ EDA và EDA01: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ EDA và EDA01: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 2:17 PMĐặng Nam Phong
431 Nghiệp vụ IDA và IDA01: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ IDA và IDA01: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/4/2014 10:21 PM3/10/2014 2:08 PMĐặng Nam Phong
475 Nghiệp vụ IDB: hướng dẫn nhập liệuNghiệp vụ IDB: hướng dẫn nhập liệuHướng dẫn nhập liệuApproved3/9/2014 9:06 PM3/10/2014 2:08 PMĐặng Nam Phong
442 Quy trình đối với vận chuyển hàng hóa xuất khẩuQuy trình đối với vận chuyển hàng hóa xuất khẩuVận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
443 Quy trình đối với vận chuyển hàng hóa nhập khẩuQuy trình đối với vận chuyển hàng hóa nhập khẩuVận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
444 Quy trình tổng quát đối với vận chuyển hàng hóaQuy trình tổng quát đối với vận chuyển hàng hóaVận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
445 Điều kiện khai báoĐiều kiện khai báoVận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
446 Những điểm cần lưu ýNhững điểm cần lưu ýVận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
447 Bản sao thông tin khai báo vận chuyển đã khai báo (VAS501)Bản sao thông tin khai báo vận chuyển đã khai báo (VAS501)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
451 Gọi thông tin khai trước tờ khai vận chuyển (OLB)Gọi thông tin khai trước tờ khai vận chuyển (OLB)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongOLB
452 Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển (VAS504)Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển (VAS504)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
453 Bản sao thông tin khai báo vận chuyển (VAS503)Bản sao thông tin khai báo vận chuyển (VAS503)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
454 Thông tin phê duyệt khai báo vận chuyển (VAS505)Thông tin phê duyệt khai báo vận chuyển (VAS505)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
456 Đăng ký tờ khai vận chuyển (OLC)Đăng ký tờ khai vận chuyển (OLC)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongOLC
458 Bản sao của khai báo vận chuyển chỉnh sửa/hủy bỏ (VAS513)Bản sao của khai báo vận chuyển chỉnh sửa/hủy bỏ (VAS513)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
460 Lấy thông tin để sửa tờ khai vận chuyển (COT11)Lấy thông tin để sửa tờ khai vận chuyển (COT11)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongCOT11
465 Lấy ra thông báo đăng ký đến đích của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BIA11)Lấy ra thông báo đăng ký đến đích của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển (BIA11)Vận chuyển hàng hóaApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongBIA11
419 Nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanNghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanNghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
421 Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi (TEB)Gọi lại danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi (TEB)Nghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuếApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongTEB
422 Quy trình chi tiết thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩuQuy trình chi tiết thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩuThủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
423 Tham chiếu danh mục miễn thuế (ITE)Tham chiếu danh mục miễn thuế (ITE)Nghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuếApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongITE
424 Nghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuếNghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuếNghiệp vụ đăng ký danh mục miễn thuếApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
425 Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập – tái xuất (TIA)Khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập – tái xuất (TIA)Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuấtApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongTIA
426 Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập - tái xuất (TIB)Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập – tái xuất (TIB)Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuấtApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongTIB
427 Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập - tái xuất (ITI)Tham chiếu các thông tin về tờ khai tạm nhập – tái xuất (ITI)Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuấtApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongITI
428 Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuấtThủ tục đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuấtThủ tục đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuấtApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
429 Khai báo đính kèm tài liệu điện tử (HYS)Khai báo đính kèm tài liệu điện tử (HYS)Khai báo đính kèm tài liệu điện tửApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongHYS
430 Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử (HYE)Thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử (HYE)Khai báo đính kèm tài liệu điện tửApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongHYE
432 Phụ lục 3: Chỉ tiêu thông tin khai báo nhập khẩu tại màn hình IDCPhụ lục 3: Chỉ tiêu thông tin khai báo nhập khẩu tại màn hình IDCPhụ lục (thông quan)Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
433 Phụ lục 4: Hướng dẫn nhập liệu nghiệp vụ IDA01Phụ lục 4: Hướng dẫn nhập liệu nghiệp vụ IDA01Phụ lục (thông quan)Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
434 Phụ lục 5: Thông tin xuất trả trong trường hợp là khai báo NK thông thườngPhụ lục 5: Thông tin xuất trả trong trường hợp là khai báo NK thông thườngPhụ lục (thông quan)Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
437 Phụ lục 8: Chỉ tiêu thông tin khai sửa đổi bổ sung liên quan đến thuế (IAD)Phụ lục 8: Chỉ tiêu thông tin khai sửa đổi bổ sung liên quan đến thuế (IAD)Phụ lục (thông quan)Approved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
395 Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩuQuy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩuThủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
400 Quy trình chi tiết thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩuQuy trình chi tiết thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩuThủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
404 Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩuQuy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩuThủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩuApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam Phong
416 Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi (AMB)Gọi lại thông tin khai bổ sung để sửa đổi (AMB)Nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongAMB
417 Đăng ký tờ khai bổ sung (AMC)Đăng ký tờ khai bổ sung (AMC)Nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongAMC
418 Tham chiếu tờ khai bổ sung (IAD)Tham chiếu tờ khai bổ sung (IAD)Nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quanApproved3/4/2014 10:21 PM3/4/2014 10:21 PMĐặng Nam PhongIAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *