Dịch Vụ Vận Chuyển Đường Biển

Hiện nay có trên 90% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta được thực hiện bằng vận tải đường biển, chỉ có 10% là thực hiện theo phương thức vận chuyển khác.Vận tải đường biển là phương … Continued