THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

posted in: THỦ TỤC HẢI QUAN | 0

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan hàng may mặc xuất khẩu: Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 17 Luật Hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau: + Địa điểm làm thủ … Continued